Garantii

1. Garantiiaja pikkus

  • Alates 01.07.2009 annab OÜ Knolle Köögid valmistatud toodetele garantiiaega 3 (kolm) aastat;
  • Garantiiaja jooksul kõrvaldab tootja tasuta kõik puudused, mis on põhjustatud valmistamise defekti või praagi materjali poolt.

2. Garantii alla ei kuulu

  • Loomulik kulumine, pleekimine;
  • Vigastused, mis on põhjustatud liigsest veest ja koormusest.

3. Garantiipretensiooni lahendamine

  • Peale pretensiooni esitamist, toimub Teie külastamine või palutakse saata pildid defektiga kohast või detailist;
  • Kui probleem on selgunud, siis lahendatakse see võimalikult lühikese aja jooksul (olenevalt probleemist umbes 1-2 nädalat).

Kasutus-ja hooldusjuhendid

Võlaõigusseaduse §230 lg5 kohaselt müügigarantii ei välista ega piira ostja õigust kasutada muid seadusest või lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid.